Thesis 2010 ~ Only in Dutch front – preface

Voorbladcopy_zps8dc9e000[1]
 
 
 
 

Inhoud

Inleiding

1. Nieuwsgierigheid:
Hoe nieuwsgierigheid wordt teweeggebracht
1.1      De interesse van mijn buren
1.2      Ik, hooggeëerd publiek
1.3      Verstoren en Openhouden
1.4      Familiegeheimen
1.5      De bevrediging van de weetlust
1.6      Achterhouden en Vragen

2. De ontwikkeling van beschouwen:
Hoe ontwikkel je de manier van beschouwen?
2.1      Naïviteit en prematuriteit
2.2      Ontplooiing
2.3      De weg naar interpretatie

3. Het eenzaamheidsgevoel:
Hoe voelt iemand zich in isolement?
3.1      Terloopse eenzaamheid
3.2      Een overtollig mens
3.3      Hemel en Hel

4. Versterkte zintuigen tijdens individualiteit:
Intensiveren je zintuigen als je alleen bent, of zwakken deze juist af?
4.1      Voertuigen vervoering
4.2      Innerlijke massahysterie
4.3      De kracht van de eenzaamheid

5. Individualisatie binnen een groepsverband:
Kan een beschouwer zich ook individualiseren in groepsverband?
5.1      De storm van de tunnelvisie
5.2      Van een koude kermis thuis
5.3      De massa; waar ik bij hoor

6. Individueel observeren forceren:
Kan je als maker het individueel beschouwen forceren?
6.1      Twee werken zelfbeschouwend
6.2      Two works viewed by Kiki Petratou
6.3      De vrijwilligheid

7. De samenwerking van ons psyche en ons fysieke:
Kan je denkpatroon zonder je lichaam en kan je lijf zonder contempleren?
7.1      De gedaanteverwisseling
7.2      The legible city
7.3      Het functioneringsdialoog

8. Maken door breken:
Hoe zorg je ervoor dat een beschouwer met zijn eigen ik breekt,
zodat je hem één kan maken met jouw werk?

8.1      Het doorbreken van patroon
8.2      Spullen herkauwen
8.3      Herwaardering van waarden

Slotwoord

Bronnenvermelding
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>